Chúng tôi là những người bóng đá ngày nay Bây giờ (Hành trình của bố hoặc mẹ)

Mọi người đều chờ đợi để nhận ra Vương quốc Anh chắc chắn sẽ bầu chọn như thế nào cho sự ra đi này. Các công dân EU hiểu rằng đó sẽ là một sự điều chỉnh rất lớn đối với họ, đặc biệt là các game thủ chơi bóng đá. Các game thủ nhận ra rằng việc Vương quốc Anh rời khỏi EU có thể bắt nguồn từ rất nhiều sửa đổi trong hệ thống mà họ là thành phần.

Hiện tại, sau một năm Brexit bắt buộc, Vương quốc Anh cuối cùng đã thực sự đưa ra hiệp ước Write-up 50 của Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017, khiến phần lớn các câu lạc bộ tổ chức hàng đầu lo lắng về ảnh hưởng của nó. Tuân theo các thông số kỹ thuật có thể có được ảnh hưởng cũng như ảnh hưởng đến bóng đá Anh có nghĩa là rất lớn:

Những game thủ bóng đá này chắc chắn sẽ không thể hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh nhanh chóng như trước Brexit. Đó là do trong Liberty of Minute chỉ là những game thủ này đã có thể hoạt động cho nhiều câu lạc bộ của Liên minh Châu Âu mà không cần bất kỳ loại giấy phép công việc nào. Các game thủ phải có được thị thực việc làm để hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh và nó sẽ không dễ dàng như vậy.

2) Giấy phép việc làm: Ảnh hưởng quan trọng thứ hai mà nguyen quang hai Brexit có thể tạo ra đối với các game thủ bóng đá Anh là nhu cầu về giấy phép công việc để hoạt động và cũng có được ở Vương quốc Anh. Các game thủ đang hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá khác nhau ở Vương quốc Anh mà không gặp bất kỳ loại vấn đề nào về Visa hiện tại chắc chắn sẽ phải xin phép công việc trước khi đến Vương quốc Anh. Hoặc nếu không, chắc chắn sẽ rất khó khăn cho các câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh khi tuyển dụng các game thủ đến từ châu Âu.

Sự sụt giảm tiền của Vương quốc Anh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các game thủ bóng đá đang chơi cho các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ kiếm được ít hơn nhiều so với thu nhập từ Brixit. Chắc chắn sẽ rất dễ dàng cho các câu lạc bộ không thuộc Vương quốc Anh lựa chọn các game thủ bóng đá từ Vương quốc Anh một cách thuận tiện vì họ chắc chắn sẽ phải trả thu nhập ít hơn nhiều cho những game thủ nhận thêm bảng Anh. Sự sụt giảm tiền của Vương quốc Anh chắc chắn sẽ tiếp tục không rõ ràng trừ khi có một số hợp đồng đối ứng được ủy quyền giữa hai sự kiện, Vương quốc Anh cũng như các bên tham gia khác của EU.

74 phần trăm game thủ từ Chelsea là một người thuộc Liên minh Châu Âu trên toàn quốc hoặc họ đang tổ chức cuộc đua thứ hai ở Liên minh Châu Âu. Theo các cơ quan quản lý bóng đá ở Vương quốc Anh, có thể có những hạn chế trong chuyển nhượng Bosman, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các câu lạc bộ Vương quốc Anh thuê các game thủ EU chơi cho câu lạc bộ của họ trong Tổ chức Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, các câu lạc bộ của Tổ chức Ngoại hạng đang tập trung vào các đội game thủ của họ để chạm trán và cũng vượt qua các đối thủ sắp tới.

Trong tình huống bất kỳ loại game thủ nào không chứng nhận GBE, thì game thủ đó chắc chắn sẽ được xem xét dựa trên hệ thống dựa trên các yếu tố. Những yếu tố này được cung cấp dựa trên số lượng phí chuyển nhượng mà người chơi đó trả và cũng là mức lương cơ bản được sử dụng cho người chơi so với nhiều người chơi khác trong một tổ chức. Cuối cùng, người chơi chứng nhận cho hệ thống dựa trên các yếu tố này sẽ nhận được thị thực cũng như những game thủ không thể chứng nhận, họ không có được giấy phép nghề nghiệp để chơi cho các câu lạc bộ bóng đá tương ứng.

Chắc chắn sẽ rất dễ dàng để các câu lạc bộ không thuộc Vương quốc Anh nhanh chóng chọn các game thủ bóng đá từ Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ phải trả thu nhập ít hơn nhiều cho những game thủ nhận thêm bảng Anh. Theo các cơ quan quản lý bóng đá ở Vương quốc Anh, có thể có những hạn chế trong việc chuyển nhượng Bosman, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các câu lạc bộ của Vương quốc Anh làm việc với các game thủ EU để chơi cho câu lạc bộ của họ trong Tổ chức Ngoại hạng. Trong tình huống bất kỳ loại game thủ nào không chứng nhận GBE, thì game thủ đó chắc chắn sẽ bị kiểm tra dựa trên hệ thống các yếu tố. Những yếu tố này được cung cấp trên cơ sở số lượng chi phí chuyển nhượng mà người chơi đó phải trả và cũng như thu nhập tiêu chuẩn được cung cấp cho người chơi tương phản với nhiều người chơi khác trong một tổ chức. Cuối cùng, người chơi chứng nhận cho hệ thống dựa trên các yếu tố này sẽ nhận được thị thực cũng như những người chơi không thể chứng nhận, họ không nhận được giấy phép công việc để chơi cho các câu lạc bộ bóng đá cụ thể.